Društveni organi

Po statutu društvene organe sestavljajo Občni zbor, Predsednik, Izvršni odbor in Nadzorni odbor. Občni zbor sestavljajo vsi (polnoletni) člani društva in se sestane vsaj enkrat letno. Vsaki dve leti Občni zbor izvoli člane Izvršnega in Nadzornega odbora. Novoizvoljeni Izvršni odbor svoji prvi seji iz svoje srede izvoli Predsednika in Podpredsednika.

Na 66. rednem Občnem zboru v Kulturnem domu v Gorici v sredo, 7. maja 2014, sta bila izvoljena odbora s spodaj navedeno sestavo. unkcije odbornikov so bile določene na prvi seji odbora.

Izvršni odbor

Mitja Morgut mitja@spdg.eu Predsednik
Albert Voncina albert@spdg.eu Podpredsednik
Matevž Čotar matevz@spdg.eu Tajnik
Andrej Rosano andrej@spdg.eu Blagajnik
Vanja Sossou vanja@spdg.eu
Gabrijel Zavadlav gabrijel@spdg.eu
Sara Bresciani sarabr@spdg.eu
Sara Bevčar sara@spdg.eu
Francesca Fantini francesca@spdg.eu
Danja Bregant
Tatjana Kosič
Boris Mermolja boris@spdg.eu
Livio Pahor livio@spdg.eu
Fanika Klanjšček fanika@spdg.eu
Matjaž Klemše matjaz@spdg.eu

Nadzorni odbor

Vlado Klemše Predsednik
Bojan Makuc
Marco Lutman