Društvo

Slovensko planinsko društvo v Gorici je bilo ustanovljeno leta 1911, kot podružnica osrednjega Slovenskega planinskega društva v Ljubljani. V obdobju fašistične diktature je bilo razpuščeno. Že decembra 1945 se je dejavnost društva obnovila in od tedaj društvo deluje neprekinjeno.

Sedež ima v Gorici, članstvo pa v različnih krajih na Goriškem. Delujemo na ljubiteljski osnovi. Delovanje ni omejeno samo na planinstvo, to je na prirejanje izletov v planine, pohodov, in na vzgojno delo s ciljem poznavanja, navajanja in spoštovanja narave. V društvu si prizadevamo biti v koraku s časom in nuditi članom različnih generacij tudi nove oblike športne dejavnosti, od prirejanja tečajev smučanja za mladino in odrasle, do gorskega kolesarjenja in telovadbe za starejše člane.

Veliko pozornost namenjamo spodbujanju druženja in sodelovanja med člani, z vključevanjem otrok in njihovih družin.

Ob spoštovanju kulturnih izhodišč in zgodovine društva, ki je bilo od zmeraj tesno vpeto v tukajšnjo stvarnost, in katere del je tudi narodnoosvobodilni boj in prizadevanje za uveljavljanje jezikovnih in narodnostnih pravic, sodelujemo s sorodnimi organizacijami v Trstu, Beneški Sloveniji in na Koroškem, s planinskimi društvi v Novi Gorici in krajih ob meji pa tudi z goriško sekcijo Italijanskega alpinističnega kluba.