Kraški krti

V sklopu društva, je bil leta 1969 ustanovljen speleološki odsek. Raziskovalno dejavnost so jamarji sprva usmerili na Doberdobski kras. Na Vrhu v neposredni bližini jame Kraljica krasa so jamarji zgradili jamarski dom. Odkritje "Kraljice" je sprožilo izredno zanimanje za jamarstvo. Treba je bilo zato poiskati ustreznejšo organizacijsko obliko. Jamarski odsek SPDG se je 25. maja 1972 preimenoval v Jamarski klub Kraški krti.