Publikacije


 


naslov GO3D Goriška: peš, s kolesom in s kajakom / Il Goriziano a piedi, in bicicletta e in kayak

avtor Marco Lutman

uredništvo 
Slovensko planinsko društvo Gorica

besedila Vlado Klemše, Robert Makuc, Livio Pahor, Dino Paulin, Andrej Rosano, Robert Tabai

fotografije
 
Vlado Klemše, Tatiana Kosič, Marco Lutman, Sonia Lutman, Robert Makuc, Dino Paulin, Andrej Rosano, Carlo Sclauzero, Robert Tabai, Felice Visintin

založnik Transmedia S.p.a.

tisk Gorenjski tisk storitve d.o.o. - Kranj 2012
 naslov Gradivo posveta "Sabotin - Zaklad, ki ga moramo odkriti, ovrednotiti in spoštovati"

izdalo Slovensko planinsko društvo Gorica in goriška sekcija CAI, Gorica 2005
 

naslov Športno pohodništvo

avtor Aldo Rupel

grafična pripoved Andrea Pahor

izdalo Transmedia, Gorica 2005

tisk Grafica Goriziana
 
 
naslov Nočitve pod zvezdami

avtor Aldo Rupel

platnica in risbe Jože Cej

izdalo Transmedia, Gorica 2002

tisk Grafica Goriziana
 

naslov Goriška gorniška gledanja

zbral in uredil Aldo Rupel

posnetki Ivo Berdon, Emil Doktorič, Vilko Fajt, Silvan Pittoli, Biserka Šfiligoj, Zdenko Vogrič

izdalo SLORI, Gorica 2002

lasten tisk besedil

tisk posnetkov Grafica Goriziana
 naslov
 Teh naših petdeset let 1945-1995

uredil Vlado Klemše

fotoprodukcije
 Zdenko Vogrič

izdalo Slovensko planinsko društvo Gorica, Gorica 1997

tisk Grafica Goriziana
 naslov
 Krajevna, ledinska in vodna imena v Števerjanu

uredil Vlado Klemše

izdalo Slovensko planinsko društvo Gorica, Gorica 1993

tisk Grafica Goriziana
 naslov
Slovensko planinsko društvo v Gorici 1911-1971

uredil Marko Waltritsch

tisk Grafica Goriziana