Zgodovina

Tri leta po ustanovitvi osrednjega SPD v Ljubljani, leta 1893, so v Tolminu "osnovali" Soško podružnico. Priprave so trajale od februarja do junija. V nedeljo 17. junija 1896 je bil ustanovni občni zbor. Že med pripravami za ustanovitev podružnice se je priglasilo 37 članov, po ustanovitvi in do konca leta pa še nekaj. Podružnico je v prvem obdobju (1896 - 1899) vodil dr. Karel Triller, zatem Anton Devetak (1899 - 1904), za njim dr. Rudolf Gruntar, ki je ostal na čelu društva tudi v letih prve svetovne vojne. Od leta 1918 do 1923 je podružnici predsednikoval Josip Abram, takrat župnik na Mostu, kasneje pa dušni pastir v Pevmi pri Gorici. Zadnji predsednik društva (1923 - 1928) je bil Franc Štrukelj.


Soška podružnica je imela člane v raznih krajih Soške doline. Največ jih je bilo v Tolminu, v Gorici je deloval številčno močan odsek, zametek kasnejše Goriške podružnice. Zaupnik je bil nekaj let dr. Henrik Tuma.

Soška podružnica SPD v Tolminu je v naslednjih letih dobila kar nekaj mlajših sester, oziroma hčera: leta 1903 je bila ustanovljena Ajdovsko-Vipavska podružnica, leto kasneje podružnice v Idriji, Trstu, Cerknem; v Pazinu leta 1906, v Ilirski Bistrici pa leta 1907. Med najmlajšimi hčerami, oziroma sestrami na Primorskem sta bili Goriška (leta 1911) in Vipavska, slednja po ločitvi od Ajdovske (leta 1913).

Ustanovni občni zbor Goriške podružnice je bil 28. januarja 1911 pri Zlatem jelenu v Gorici, kakor lahko preberemo na straneh najstarejše slovenske revije, v Planinskem vestniku. Občnega zbora se je udeležilo 60 članov. Iz Tolmina je na ustanovni občni zbor prišel Anton Kutin, V odbor so bili izvoljeni načelnik (predsednik) Jakob Zupančič, Anton Brecelj, Janko Pikuš, Janko Pretnar, Anton Koritnik in Ivan Kravos. Društvo je začelo delovati z veliko vnemo in zagnanostjo. Nadelovali in označevali so planinske poti v svojem delokrogu, pripravljali se na gradnjo koče na Kaninu, nameščali smerokaze, začeli uresničevati načrt o izdaji zemljevida območja, ki je sodilo v delokrog podružnice. Prvega februarja 1912. leta so priredili prvi planinski ples. 22. decembra 1913 je bil zadnji občni zbor v hotelu pri Zlatem jelenu. V tem letu je število članov naraslo na 101.

Žal je na delovanje društva usodno zarezala prva svetovna vojna. Člane je razkropila po vseh koncih in krajih velike države, ki je segala od Karpatov do Furlanije. Veliko članov je bilo v begunstvu, na fronti, mnogi so padli. V takih okoliščinah ni bilo pogojev za kolikor toliko redno delovanje. Podatki o gibanju števila članov so razvidni iz poročila v Planinskem vestniku.

"Bilo je pred sto leti" iz knjige: Teh naših petdeset let 1945 - 1995

Dosedanji predsedniki

Jakob Zupančič

Jakob Zupančič (1911 - 1915)

Jakob Zupančič je bil prvi načelnik (predsednik) Goriške podružnice SPD. Rodil se je 11. julija 1871 v Šmarjah pri Ljubljani, umrl 20. avgusta 1939 v Ljubljani. Od leta 1905 do 1913 je poučeval na realni gimnaziji v Gorici, kjer je leta 1913 postal ravnatelj. V Gorico se je vrnil po koncu vojne, a le za krajše obdobje. Že leta 1919 se je preselil v Maribor, kjer je živel do upokojitve leta 1932.

Zupančič se je zanimal za različna področja znanosti, od botanike do matematike in zrakoplovstva. S planinskega področja (turistike) je pisal v Planinski vestnik. Načelnik Goriške podružnice je bil od ustanovitve leta 1911 do prve svetovne vojne.

Lambert Mermolja

Lambert Mermolja (1945 - 1948)

Zdravnik in zobozdravnik ter družbenopolitični delavec. Med vojno je cela družina sodelovala z narodoosvobodilnim gibanjem. Za predsednika obnovljenega Slovenskega planinskega društva je bil izvoljen na ustanovnem občnem zboru 16. decembra 1945. In nato na prvem rednem občnem zboru, leta 1946. 7. julija 1948 je odstopil. Mermolja je bil med pobudniki in organizatorji SKGZ na Goriškem. Rodil se je 17. septembra 1894 v Podgori, umrl 29. januarja 1978 v Gorici.Ferdinand Rolich

Ferdinand Rolich (1948 - 1951)

Bil je zadnji predsednik Goriške podružnice SPD ob prisilnem razpustu 4. novembra 1926. Ljubljansko krilo podružnice je bilo pred tem formalno razpuščeno že na izrednem občnem zboru 19. januarja 1923 v Ljubljani. Rolich je bil pobudnik, skupaj z nekaterimi drugimi planinci, obnovitve Slovenskega planinskega društva v Gorici. Predsedniške dolžnosti je prevzel po odstopu Lamberta Mermolje. Društvo je vodil v zelo težavnem obdobju. 24. avgusta 1951 se je predsedniškemu mestu odpovedal.

Bil je velik ljubitelj gora in pesniška duša. Rad se ukvarjal s fotografijo. Po poklicu je bil trgovec. Rodil se je v Gorici 2. septembra 1900, umrl 6. avgusta 1960.

Karlo Kumar

Karlo Kumar (1951 - 1952 in 1962 - 1967)

Planinsko društvo je vodil, najprej kot podpredsednik, od 24. avgusta 1951 do 17. februarja 1952 ter od 17. februarja 1952, v svojstvu predsednika, do 22. februarja 1953. Predsedniško dolžnost je spet prevzel 2. aprila 1962 do 19. marca 1967. Po poklicu je bil trgovec. Bil je znana osebnost v Gorici. Po smrti občinskega svetovalca Andreja Paglavca je stopil, kot prvi neizvoljeni na listi Demokratične fronte Slovencev, v goriški občinski svet. Planinska zveza mu je leta 1967 podelila srebrni častni znak.

Rodil se je 25. maja 1904, umrl 20. februarja 1981.

Bernard Bratuž

Bernard Bratuž (1953 - 1962)

Predsednik društva je bil skoraj deset let, od 3. marca 1953 do 7. februarja 1962. Med aktivnimi člani SPDG je bil od vsega začetka, oziroma od obnovitve društva. PZS ga je leta 1962 odlikovala z zlatim častnim znakom, matično društvo pa ga je imenovalo za častnega predsednika. Po poklicu je bil trgovski poslovodja, v povojnem času v službi pri Zadružni zvezi.

Rodil se je 16. julija 1910 v Šentvidu pri Vipavi (Podnanos), umrl 10. maja 1994 v Gorici.


Slavko Rebec

Slavko Rebec (1967 - 1970)

Rojen 23. septembra 1928 v Idriji, umrl 2. junija 1995 v Trstu. Na čelu planinskega društva je bil od 22. marca 1967 do 8. aprila 1970. V tem času je (26. junija 1969) ustanovil speleološki odsek. Postal je načelnik odseka in kasneje predsednik jamarskega kluba "Kraški krti". Bil je človek številnih zanimanj, poleg poklicnega dela vzgojitelja in profesorja, se je ukvarjal še s filmanjem, raziskovanjem podzemlja, zgodovino in arheologijo, pisanjem za mladinske revije, radio, itd. Prejel je številna odlikovanja in priznanja Jamarske zveze Slovenije.

Jožica Smet

Jožica Smet (1970 - 1976)

Izkušnje na organizacijskem področju si je nabrala kot dolgoletna tajnica društva in uslužbenka Prosvetne zveze. Od 15. aprila 1970 do 25. februarja 1977 je opravljala dolžnosti predsednice SPDG. V tem času je društvo pridobilo na številu članov. S posebno prizadevnostjo se je posvečala prirejanju družinskih izletov in tradicionalnih družabnosti; skrbela je kot uslužbenka na Prosvetni zvezi za širjenje slovenskega tiska, za gledališke predstave, koncerte, itd. Redno je pisala v Primorski dnevnik o dejavnosti planinskega društva.

Rodila se je 12. januarja 1912 v Idrskem, umrla 16. aprila 1986 v Gorici. PZS ji je leta 1967 podelila zlati častni znak.

Vlado Klemše

Vlado Klemše (1977 - 1986 in 1989 - 1993)

Rojen 26. avgusta 1946 v Mirnu, novinar. Član SPDG od avgusta 1970, v študentskih letih je bil član SPDT. Naloge predsednika društva je prevzel 3. marca 1977 in jih opravljal do 24. aprila 1987. Zatem pa še od 2. novembra 1989 do 10. marca 1994. Uredil je knjigo o krajevnih, ledinskih in vodnih imenih v Števerjanu. O dejavnosti SPDG in nasploh o planinstvu v Sloveniji dokaj redno poroča v Primorskem dnevniku in tudi v glasilu goriške sekcije italijanskega alpinističnega kluba (CAI).


Zorko Čotar

Zorko Cotar (1987 - 1988)

Rojen 16. marca 1932 v Renčah. Uslužbenec. Dolgoletni član društva, prvič izvoljen v Glavni odbor leta 1972, od leta 1977 član glavnega odbora z raznimi funkcijami. Zmeraj je bil in je na razpolago društvu, za zahtevne pa tudi najbolj skromna naloge in opravila. Predsedniške dolžnosti je opravljal po občnem zboru 24. aprila 1987 do 27. oktobra 1989.

Miran Čotar

Boris Cotar (1994 - 2001)

Rojen 12. novembra 1964 v Gorici. Sin Zorka Cotarja. Bančni uslužbenec. Predsedniško funkcijo je prevzel po 46. rednem občnem zboru, 5. maja 1994.

Marco Lutman

Marco Lutman (od 2002 do 2012)

Rojen 6. novembra 1960 v Gorici. Bančni uslužbenec. Vsestranski športni delavec, več let predsednik pokrajinskega odbora ZSŠDI za Gorico, publicist na športnem področju. Predsedniško funkcijo je sprejel po 54. občnem zboru, 21. marca 2002 v Gabrjah.